top of page

Zemědělská technika

Správný výběr zemědělské techniky je důležitou součástí regenerativního zemědělství. Nicméně pokud s touto technologií začínáte a chcete si vyzkoušet některé praktiky, není ihned nutné investovat do specializované techniky, např. do secího stroje pro přímé setí. Nezapomínejte, že hlavním prvkem pro správné fungování vašeho systému je hlavně osevní postup, trvalý půdní pokryv s maximálním využitím bohatých meziplodinových směsí a snížení intenzity zpracování půdy.


Pokud se podíváme na začátky systému, který dnes nazýváme regenerativní zemědělství, tak hlavními důvody přechodu na tento systém nebyly skladování uhlíku, péče o krajinu a další dnes důležité environmentální důvody. Tento systém byl zaváděn zejména kvůli zlepšení stavu půdy a snížení půdní eroze. Dalšími benefity jsou pak také zlepšení ekonomiky zemědělských podniků, a to zejména snížením spotřeby paliva, opotřebení náhradních dílů a strojů a také snížení počtu strojů, které potřebujeme pro realizaci agrotechnických operací.


Zefektivnění vozového parku

Hospodaření v regenerativním zemědělství by mělo přinést lepší efektivitu vozového parku na farmě. Se snižováním zpracování půdy je samozřejmě spojen menší počet přejezdů po poli v rámci přípravy půdy a v ideálním případě bychom měli upřednostňovat přímý výsev do meziplodiny, či do strniště. Nicméně zakazovat si zpracování půdy úplně není na místě. Základem úspěchu je dobrá struktura půdy a prvním krokem před přímým výsevem je kontrola stavu vaší půdy.


Dobrá struktura půdy je základ. I řepka jde dělat v přímém setí a při špatné struktuře není ani strip-till záchranou.


Pro správnou strukturu musíme také dbát na velikost a váhu používaných strojů a měli bychom se snažit předcházet poškození struktury přejezdem těžké techniky, přejezdem ve špatných podmínkách a pokud možno zapojovat prvky řízeného provozu po poli (CTF). S přímým setím je možné - a mělo by být vaším cílem - snížení hmotnosti a výkonu vašeho traktoru, jelikož stroje pro přímé setí nemají potřebu vysoké trakční síly (např. 6 m diskový secí stroj potřebuje cca 150 až 250 k). Výsledkem je pak snížení spotřeby pohonných hmot, nižší investice do tažné síly a menší utužení půdy. Optimální vozový park v rámci přípravy půdy a výsevu by měl obsahovat: univerzální secí stroj pro přímé setí a setí do zpracované půdy s přihnojením, stroj na mělkou podmítku a podrývák bez otáčení půdních horizontů. Tyto stroje je pak možné doplnit vyčesávací lištou, nožovými válci FACA, válci cambridge a mulčovačem.


Příklad PPUH Rascynek Polsko, zmenšení tažné síly u 6 m přímého secího stroje.


Secí stroj

Každý secí stroj má svá specifika, která je třeba zohlednit při výběru v závislosti na vašich postupech.

Je třeba vzít v potaz čtyři kritéria:

  1. Počet násypek: toto kritérium je zásadní, zejména pokud chcete kombinovat různé druhy (s různou velikostí osiva), přihnojovat nebo aplikovat granule proti slimákům. Optimem jsou 3 násypky a více (hlavní plodina + lokalizované hnojivo + podpůrné rostliny, nebo granule proti slimákům).

  2. Výběr mezi secím strojem s radličkami nebo diskovým secím strojem: Typ secího stroje je rozhodující a určuje způsob práce při přímém setí pod krytem. Radličkový secí stroj vám dodá nejvíce klidu, jelikož radličky vytvářejí strukturu a stimulují mineralizaci, což je pro založení porostu prospěšné. Jejich nevýhodou je však větší podpora klíčení plevelů. Je také méně vhodný pro výsev objemných meziplodin, jako je vikev nebo hrách/peluška. Diskové secí stroje jsou vhodnější pro výsev do meziplodiny a zaručují lepší kvalitu uložení osiva a přesnější držení hloubky setí. Diskové secí stroje se šikmým diskem jsou vhodnější pro výsev do velkého množství posklizňových zbytků.

  3. Uzavření řádku: Důležitý parametr při přímém setí je správné uzavření výsevního řádku. Ujistěte se, že vámi vybraný stroj správně uzavírá řádek a je přizpůsoben vašemu typu půdy. Při setí do suché a tvrdé půdy například v létě je tento parametr nutností pro kvalitní výsev.

  4. Komfort práce: zkontrolujte přístupnost jednotlivých částí secího stroje, snadnost plnění a vyprazdňování, nastavení výsevku, možnost kombinování nebo setí do různých hloubek.Příklady secích strojů pro přímé setí.


Mělké zpracování

V některých situacích je na místě mělce zpracovávat půdu, zpracování by však mělo probíhat opravdu pouze v hloubce seťového lůžka a do hloubky maximálně cca 5 cm. Provádějte ho, pokud potřebujete srovnat pozemek, podpořit mineralizaci či vysušit půdu například při časných jarních výsevech.Příklad diskových podmítačů pro mělké zpracování.


Podrytí

Pokud je půda utužená, může být nutné korigovat tuto situaci mechanickým zpracováním, zejména v prvních letech přechodu na regenerativní zemědělství. Pro zlepšení struktury půdy v těchto případech používáme správný typ podrýváku. Je důležité, aby tento podrývák nemíchal půdní horizonty, ale pouze půdu nadzvedával, a pomáhal tak s prokořeněním půdního profilu. Radličky by měly být ve tvaru L (typ „Michel“), I nebo T. Tato operace také musí být prováděna za správných podmínek, kdy je půda drolivá a prosychá, jinak hrozí, že situaci spíše zhorší. Nejlepší doba pro podrytí je zpravidla mezi srpnem a říjnem, kdy půda není ani příliš suchá, ani příliš mokrá. Je vhodné předem zkontrolovat stav půdy, např. rýčem. Při podrytí také dbejte na to, aby operace byla prováděna v meziplodině, či po podrytí zasejte meziplodinu co nejdříve, aby kořeny dostatečně rychle zaplnily vámi vytvořenou porozitu a dále ji udržovaly v půdním profilu. Jedna z praktických pouček z Francie říká, že je důležité dodržet poměr hloubka podrytí : vzdálenost radliček 1 : 2.

Zdroj: Des niveaux de sensibilité au tassement tres variables entre cultures, ARVALIS-Časopis Perspectives Agricoles N°397 - únor 2013Příklad podrýváků bez otáčení horizontů.


Vyčesávací lišta

Pro informace o této technologii je již zpracován tento článek.

Vyčesávací lišta.


Zdroje:

270 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Bình luận


bottom of page