top of page

Řešení posklizňových zbytků

Jak nakládat s posklizňovými zbytky, zejména po obilninách, je otázka, kterou si klade velké množství zemědělců, kteří jsou vybaveni diskovými secími stroji pro přímé setí. Tým z projektu SoilTEQ se nechal inspirovat v zahraničí a najít pro Vás efektivní řešení.


Řepka založena napřímo do vyčesaného ječmene, podzim 2021, foto: SoilTEQ


Cesta začala u prvního mezinárodního zákazníka, který si v roce 2018 pořídil secí stroj Easy Drill od kolegů ze Soufflet Agro Polska. Pokud chtěl uspět při přímém setí meziplodiny či řepky po obilnině, bylo nutné najít efektivní řešení pro založení porostu. Jedním z problémů při tomto způsobu výsevu může být velké množství nadrcené slámy nebo také její nerovnoměrný rozhoz ze sklízecí mlátičky. Při následném přímém setí tak hrozí uložení této nadrcené slámy v seťovém lůžku, což může mít za následek horší vzcházení následující plodiny, jelikož semínko nemá dostatečný kontakt s půdou. Jedním z řešení je samozřejmě odvoz slámy z pole, nicméně ne všichni zemědělci potřebují slámu pro dobytek a odvoz slámy s sebou nese také odvoz organické hmoty z pole, což bychom se v rámci regenerativního zemědělství měli snažit co nejvíce omezit. Další řešení je při sklizni sekat obilninu výše a zachovat vyšší strniště. A právě pro vyšší strniště je perfektně uzpůsobená vyčesávací lišta Shelbourne Reynolds, kterou si před 3 roky rozhodl pořídit tento polský zemědělec. Poslední dva roky jej jezdili navštěvovat a sbírat o této liště a jejím využití informace a tato technologie je o svém opodstatnění v regenerativním zemědělství přesvědčila.


Vyčesávací lišta Shelbourne Reynolds, foto: SoilTEQ


Od roku 2023 se tak SoilTEQ stal dodavateli vyčesávacích lišt Shelbourne Reynolds pro Českou a Slovenskou Republiku a první 3 stroje byly v letošním roce dodány k zákazníkům. Pro představení Stripper header neboli „vyčesávací lišta“ je typ kombajnové lišty, která odděluje zrno od rostliny a ponechává stéblo na poli. Stroje fungují na principu rotujících prstů, které jsou schopny zachytit a vytáhnout zrno z klasu. Hlavními výhodami jsou: ranější sklizeň, úspora paliva, záchrana ležících porostů, lepší kvalita zrna a vyšší výkonnost během sklizně. Lišta je vhodná pro sklizeň obilnin, lnu, travin a ležících porostů hrachu.


Vyčesaný porost ječmene po přímém setí řepky Easy Drillem, foto: SoilTEQ


Agronomické výhody přímého setí do vyčesaného porostu jsou kromě lepší kvality uložení osiva hlavně v zadržení půdní vlhkosti a snížení tlaku plevelů. A při správné půdní struktuře lze do takového porostu zaset napřímo i řepku. Při kontrole takto založených porostů v Polsku byly během podzimu vidět rovnoměrně vzcházené řepky, kdy půda byla chráněna položenou slámou, která je na jaře již perfektně rozložena.


Řepka založena napřímo do vyčesaného ječmene, jaro 2022, foto: SoilTEQ


Článek vyšel v týdeníku Zemědělec 26/2023.
292 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Comments


bottom of page