top of page

Optimalizace velkých lánů: jak na to?

O Ekofarmě Probio jsme už jednou psali. V čele s Martinem Hutařem, vášnivým ekologem a ornitologem, se soustředí na zvýšení biodiverzity a zlepšení hospodaření na erozně ohrožených půdách. Jejich široký záběr opatření pro život v půdě, na ní i nad ní je inspirací pro mnoho dalších farmářů. Jedním z posledních opatření, které na farmě zavedli, je optimalizace, neboli zmenšení půdních bloků. Pokud vás zajímá, jaké přínosy tyto změny přinášejí, jste na správném místě.


Ukázka odtokových poměrů na optimalizované ploše.


Zásah do efektivity vs. přínos pro život

Pro zmenšování půdních bloků se na Ekofarmě Probio rozhodli kvůli zpřísnění legislativy, která jim nyní nedovoluje překročit výměru 10 hektarů jedné plodiny na silně erozně ohrožených blocích (SEO). Před optimalizací byla průměrná velikost honů přibližně 15 ha. Dobrovolně se však rozhodli zmenšit průměrnou výměru honů na 6 ha, a to také na blocích s nižším stupněm erozního ohrožení. Dalším z důvodů je úspora pohonných hmot, času a omezení přejezdů po poli díky GPS navigaci, která je stěžejní při přechodu na tento systém hospodaření.


Výhody optimalizace se však násobí i z hlediska ekologie. Směr obdělávání pole po vrstevnicích zpomaluje odtok vody, díky čemuž má půda víc času na vsáknutí objemu spadlé vody. Užší výrobní plochy zvyšují diverzitu plodin na stejné produkční ploše, což znamená více druhů živočichů na stejném bloku. Od zmenšení plochy se očekává menší pravděpodobnost přemnožení škůdců a vyšší přirozená ochrana plodin před škůdci.


Podle vedoucího ekofarmy Michala Vrány je ale ještě brzy hovořit o celkové efektivitě tohoto opatření. Nejvyšší efektivita by byla podle něj kvůli přejezdům dosažena při rozdělení bloku na 5 honů a střídání pouze 2 plodin, což by ale uškodilo biodiverzitě. Proto je dlouhodobý přínos biodiverzity nejen k fungování celého ekosystému důležitější, než maximální efektivita.


Michael Vrána, vedoucí ekofarmy PROBIO, foto: www.marekdvorak.com


A jak vypadá zmenšování půdních bloků na mapě?

Půdní blok na obrázku níže byl v době komunismu obděláván v celku jako nepřerušovaný 60 hektarový lán. Později byl Ekofarmou Probio rozdělen na 5 honů po 12 hektarech. V rámci optimalizace se rozhodli pro rozdělení do 12 honů, z toho 3 jsou zasakovací pásy do 2 ha. Tyhle mimoprodukční plochy jsou znázorněny v obrázku tmavě zelenou barvou. Ze zbylých 9 honů má každý v průměru 6 hektarů.


Vlevo aktuální půdní bloky, vpravo zákres půdních bloků po optimalizaci.


Rotace plodin na optimalizované ploše

Tento systém vyžadoval navržení smysluplného osevního postupu s vysokou diverzitou druhů:

1. rok

Oves nahý (s nebo bez podsevu vojtěšky)

2. rok

Vojtěška

3. rok

Vojtěška

4. rok

Ozimá pšenice s podsevem, aplikace hnoje nebo kompostu

5. rok

Jarní hrách na osivo

6. rok

Pšenice špalda nebo jednozrnka s podsevem, aplikace hnoje nebo kompostu

7. rok

Jetel nachový na osivo

8. rok

Pohanka nebo pšenice jarní červená nebo čirok

Za povšimnutí stojí využití bobovitých rostlin v každém roce. Tímto způsobem se podaří do půdy uložit spoustu dusíku ze vzduchu, čehož mohou využít následující obiloviny. I ty se sejí na SEO plochách s podsevy (jetel nachový, vojtěška setá).


Ekofarmě Probio se daří dobře využívat i potenciálu letních meziplodin (bér, čirok, hořčice, kapusta, len, lnička, mastňák habešský, pohanka, ředkev, řepka jarní, sléz, svazenka, světlice, vikev). Kvůli teplejší oblasti a brzké sklizni obilovin se vždy podaří dosáhnout až metrového porostu, což má velmi pozitivní vliv na zadržování vody v půdě, vyživování půdních organismů kořenovými výměšky a výbornou protierozní ochranu. Když to povětrnostní podmínky dovolí, na výsev meziplodin využívají přímé setí. Kromě ušetření na přípravě seťového lůžka tímhle způsobem také zabraňují erozi.


Více o osevním postupu se můžete dozvědět ze záznamu prezentace Jana Trávníčka na Konferenci pro vlastníky půdy:Závěrem

I když se na první pohled může zdát, že byl tento krok pouhou reakcí na změnu legislativy, důvodů pro něj bylo více. Za obdiv stojí snaha Ekofarmy Probio najít způsob, jak se jednoduše nevzdat a najít řešení problému za pomoci inovativních postupů. Myslet při každém svém rozhodnutí na sílu a potenciál ekosystému se vyplatí čím dál víc, a na Ekofarmě Probio si toho jsou vědomi.


Máte zkušenosti s podobnou optimalizací, nebo byste potřebovali s optimalizací pomoct? Budeme rádi když nám dáte vědět na platforma@regezem.cz.

336 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Comments


bottom of page