top of page

Platforma regezem: vše jednoduše na jednom místě

Téma regenerativního zemědělství je v Česku na vzestupu a začíná zajímat čím dál víc zájmových skupin. Vnímáme výrazný posun od roku 2021, kdy se k němu při zjišťování postojů stavěli rezervovaně zemědělci, odborníci i akademici, pokud vůbec termín znali. Současně však bohužel nesledujeme, že by mezi zemědělci docházelo k většímu přechodu na tento způsob hospodaření. Jedním z důvodu je bezpochyby i nedostatek podpory v oblasti vzdělávání a osvěty. Proto spouštíme platformu.V Živé půdě nabízíme zdarma poradenství, které je primárně určené vlastníkům půdy, aby věděli, v jakém stavu je jejich půda, a jak by se na ní mohlo lépe hospodařit. V průběhu prvního roku fungování poradny se však ukázalo, že o ni mají zájem i zemědělci, kteří chtějí změnit způsob hospodaření a zaujalo je třeba právě regenerativní zemědělství. Bohužel jim chybí zdroj, kde by se o něm dozvěděli víc a mohli zkonzultovat změnu hospodaření. Ozývají se jak mladší farmáři, kteří přebírají hospodaření od rodičů, tak i starší, kteří chtějí zanechat půdu v dobrém stavu i za cenu dočasně nižších výnosů.


Současně jsme se při návštěvách regenerativních zemědělců a při rozhovorech s nimi opakovaně setkávali s přáním, že by rádi s dalšími zemědělci sdíleli dobré i špatné zkušenosti z praxe. V listopadu se někteří z nich obrátili na Živou půdu s návrhem vytvořit Spolek pro regenerativní zemědělství, který jsme společně v prosinci na Den půdy založili.Z analýzy Světového ekonomického fóra, Deloitte a NTT Dat vyplývá, že při přechodu 20 % zemědělců v EU na regenerativní zemědělství by se snížily emise skleníkových plynů o 6 %, zdraví půdy by se zlepšilo o 14 % a roční příjmy v zemědělství by se zvýšily až o 9,3 mld. EUR. Přechod na regenerativní zemědělství by s sebou přinesl nejen klimatické a ekonomické benefity, ale pomohl by vybudovat odolnější globální potravinové dodávky.


K podpoře zemědělců při přechodu na regenerativní zemědělství a dosažení těchto ambiciózních cílů bude třeba intervencí ve 4 klíčových oblastech:

  • financování a risk management

  • vzdělávání a osvěta

  • inovace a technologická podpora

  • podporující politické prostředí


Při práci s vlastníky půdy vidíme, že předávání a sdílení zkušeností a znalostí je klíčové. Proto jsme se rozhodli obdobnou službu nabídnout i zemědělcům a spustili jsme Platformu pro regenerativní zemědělství, která nabídne co nejvíc informací o regenerativním zemědělství na jednom místě.


Co na platformě najdete?

Na úvodní straně definici, principy i postupy regenerativního zemědělství. Stránka Zdroje bude hlavní informační knihovnou s články, videi, návody a příklady dobré praxe. Najdete tam jak texty o regenerativním zemědělství pro širokou veřejnost, tak i příspěvky od odborníků a konkrétní postupy z praxe pro zájemce nebo zemědělce, kteří už regenerativně hospodaří. Budeme se snažit zveřejňovat co nejvíc obsahu z Česka, kterého zatím bohužel mnoho neexistuje, a proto se zpočátku neobejdeme i bez zkušeností a příspěvků ze zahraniční.


Na stránce Poradny můžete diskutovat, ptát se, sdílet dobré i špatné zkušenosti. Chceme vybudovat pestrou komunitu členů platformy. Věcná a informacemi nabitá diskuze je více než vítaná. Na otázky budou reagovat i odborníci z praxe a akademického sektoru, se kterými jsme se domluvili na spolupráci. Sdílení dobrých, ale i špatných zkušeností, ocení určitě řada zemědělců. Počet pokusů na jednoho je totiž docela limitní, chybovat může přibližně 40x. Takže sdílení postupů, které bohužel někdy končí neúspěchem, je opravdu důležité a velmi přínosné pro další zemědělce. Stejně tak zkušenosti se zemědělskou technikou a její mnohdy velmi kreativní využití v regenerativním zemědělství jsou k nezaplacení.


Na stránce Nabídka najdete informací o aktuálních nebo plánovaných seminářích a kurzech. Plánujeme také spustit inzerci nabízející zápůjčku nebo služby spojené se zemědělskou technikou, stejně jako nabídku práce nebo brigád na farmách.


Jak platforma funguje a musím se registrovat?

Část obsahu na platformě bude dostupná volně pro všechny, část pouze pro registrované. Některý obsah týkající se například regenerativních postupů bude dostupný pouze pro členy Spolku pro regenerativní zemědělství, protože jde o cenné know-how, které mezi sebou chtějí členové spolku sdílet.

Registrace je zdarma a k ničemu účastníky nezavazuje. Tak proč se registrovat? Protože budete mít přístup k mnohem většímu množství obsahu na webu, budete moci psát do poradny a účastnit se diskuze. Chceme budovat komunitu zemědělců, kteří zvažují začít hospodařit nebo už regenerativně hospodaří, budou se ptát v poradně, povedou konstruktivní diskuzi a budou sdílet své zkušenosti. Věříme, že pro dobré fungování je třeba vědět, s kým komunikujeme a respektovat pravidla diskuze.
250 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše
bottom of page