top of page
000_4583.jpg

Platforma pro

regenerativní zemědělství

Co je regenerativní zemědělství?

Regenerativní zemědělství je způsob hospodaření, které se zaměřuje na zdraví a oživení půdy. Živá půda produkuje vyšší a stabilnější výnosy s nižšími vstupy, lépe zadržuje vodu, ukládá uhlík a zvyšuje biologickou rozmanitost.

ZP_obhospodorovani_ikona.png

Principy
regenerativního zemědělství

1_result.jpg

Zaměření se na zdraví půdy

2_result.jpg

Minimální pohyb s půdou

3_result.jpg

Celoroční pokryv půdy, ideálně s živými kořeny

4_result.jpg

Podpora podzemní i nadzemní biodiverzity

5_result.jpg

Zvyšování zadržování vody a uhlíku v půdě

6_result.jpg

Přizpůsobení specifickým podmínkám

Proč regenerativní zemědělství?

Protože se vyplatí farmářům i krajině. Rostoucí náklady na pohonné hmoty a hnojiva, stejně jako změna klimatu, vedou řadu zemědělců k hledání cesty, jak těmto problémům čelit. Řešením by mohlo být právě regenerativní zemědělství, jehož cílem je chránit půdu, zvýšit její produktivitu, ale i odolnost vůči klimatickým extrémům jako jsou vysoké teploty, sucho a záplavy.

Kdo za platformou stojí?

Živá půda je projekt Nadace Partnerství, který pomáhá zastavit znehodnocování půdy. Tým expertů radí vlastníkům, jak zlepšit kvalitu jejich půdy a zhodnotit ji. Zemědělcům pomáhá hospodařit lépe a udržitelně. Z veřejnosti buduje komunitu půdochránců a u politiků lobuje za udržitelné zemědělství a ochranu půdy.  

Spolek pro regenerativní zemědělství sdružuje farmáře a odborníky, kteří se věnují regenerativnímu zemědělství.
 

ZP_LOGO_pozitiv_RGB.png
rege3.png

Partneři

Bez partnerů bychom platformu nemohli spustit. Za jejich podporu moc děkujeme.

 

  • Nestle logo 2020
  • Wienerberger-800

Platforma byla podporována z prostředků programu Evropské unie pro výzkum a inovace Horizont 2020 na základě grantové dohody č. 818187.

flag_yellow_high.jpg
bottom of page