top of page

Jak nastartovat půdní život?

Na zavedeném regenerativním poli je již ustálený půdní život, proto je vnášení dalších mikroorganismů nadbytečné. Pokud ale chcete nastartovat a urychlit regeneraci půdy při konverzi, můžete přidat do půdy užitečné půdní bakterie a houby.

Zvýšit efektivitu bobovitých rostlin při fixování vzdušného dusíku můžete namořením semen před výsevem hlízkovitými bakteriemi (Rhizobium), které jsou pro zemědělskou praxi komerčně dostupné.


Stěžejní živinou je ale fosfor. Je nezbytný pro tvorbu květů a plodů. V našich půdách je fosforu obvykle dost, jenže ve složitých sloučeninách, ze kterých ho rostliny neumí získat. Proto často trpí jeho nedostatkem, což se negativně projevuje na výnosech. Fosfor dodávaný průmyslově vyráběnými hnojivy umí rostliny využít jenom omezeně a většina ho skončí v půdě v nepřístupné formě. Bohužel se s fosforečnými hnojivy do půdy dostávají také těžké kovy (více zde a zde). Výroba fosforečných hnojiv je energeticky náročná, a proto jsou fosforečná hnojiva drahá. Řešením jsou opět bakterie (Azotobacter, Bacillus megaterium, Bradyrhizobium, Pseudomonas, Rhizobium, Sinorhizobium), nebo pěstování bobovitých rostlin či pohanky, které umí fosfor svými kořeny získat i z méně dostupné formy. Z posklizňových zbytků se fosfor dostane do půdy a je dobře přístupný i pro následnou plodinu.


Endomykorhizní houby vytvářejí arbuskulární mykorhizu na kořenech většiny polních plodin, trav i ovocných stromů. Pomocí husté sítě vláken propojují různé druhy rostlin. Rostliny krmí houby cukry, které získávají pomocí fotosyntézy. Houby na oplátku dodávají rostlinám “předžvýkané” anorganické látky, jako je například fosfor. Kromě zlepšení výživy houby také zvyšují odolnost rostlin vůči suchu a nemocem.


Princip mykorhizy - rostlina dodává houbě produkty fotosyntézy, houba rostlině vodu a minerální látky, foto: Nefronus


Některé houby kromě vyživování rostlin ještě dokáží likvidovat patogenní houby v půdě (např. Botryotrichum, Clonostachys, Isaria a Talaromyces). Díky tomu lze výrazně omezit nebo zcela vyloučit používání fungicidů a ušetřit náklady.


Aby mohly houby správně pracovat a pěstovaným rostlinám pomáhat, je nutné jim dopřát klid (omezit orbu) a neničit je fungicidy (přípravky proti houbovým nemocem).


Bakterie i houby je potřeba rovnoměrně rozptýlit na celý pozemek. Nejjednodušší je moření osiva před výsevem (s osivem smíchat práškové přípravky, které výše zmíněné užitečné organismy obsahují). Další možností, jak nastartovat půdní život, je přidání kompostu. Ale o tom zase příště.


249 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Commentaires


bottom of page