top of page

pá 08. 12.

|

Křtiny

Seminář: Aplikace sedimentů na zemědělskou půdu

Česká technologická platforma pro zemědělství ve spolupráci s Mendelovou univerzitou v Brně si Vás dovolují pozvat na seminář s tématem "Aplikace sedimentů na zemědělskou půdu".

Seminář: Aplikace sedimentů na zemědělskou půdu
Seminář: Aplikace sedimentů na zemědělskou půdu

Čas a místo

08. 12. 2023 9:00 – 14:00

Křtiny, Křtiny 1, 679 05 Křtiny, Česko

O události

PROGRAM:

• Sledování sedimentů prováděné ÚKZÚZ (1995–2022), hodnoty sledovaných parametrů, vztah sediment a půda – Ing. Ladislav Kubík, Ph.D. (Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský)

• Rybníky – co všechno umí a k čemu jsou dobré – RNDr. Jindřich Duras, Ph.D. (Povodí Vltavy, s.p.)

• Rybniční sedimenty - odpad nebo hnojivo? – Prof. Ing. Radovan Kopp, Ph.D. (Mendelova univerzita v Brně)

• Aplikace sedimentů z půdně biologického hlediska – Ing. Jaroslav Záhora, CSc. (Mendelova univerzita v Brně)

• Sedimenty v zemědělsky využívaných povodích - interakce půda, voda, sediment – Mgr. Antonín. Zajíček, Ph.D. (VÚMOP, v.v.i.)

Informace pro účastníky:

Po ukončení semináře v případě příznivého počasí v odpoledních hodinách bude možnost exkurze do arboreta, která bude probíhat od 14:00 do 15:30.

Oběd je zajištěn.

Seminář je pořádán za podpory Ministerstva zemědělství při České technologické platformě pro zemědělství.

Registrace: na e-mailu oppeltova@mendelu.cz (Ing. Petra Oppeltová, Ph.D.), do přihlášky uveďte, zda máte zájem o exkurzi.

Sdílet událost

bottom of page