top of page

pá 16. 8.

|

Sedlec

Pestrá vinice 2024

Pestrá vinice je iniciativa Dominiky Černohorské, Barbary Jung a Jana Čulíka, která má za cíl edukovat, spojovat a vzájemně se obohacovat za účelem krásnější, pestřejší a životaschopnější krajiny.

Pestrá vinice 2024
Pestrá vinice 2024

Čas a místo

16. 8. 2024 9:00 – 15:00

Sedlec, Sedlec, Česko

O události

Vinohradnictví je historicky, kulturně i finančně elitním zemědělským segmentem. Mělo by být na jeho špičce i při "revoluci" vedoucí k předání zemědělské krajiny dalším generacím v lepším stavu, než v kterém jsme ji dostali do péče my.

CÍLE SRPNOVÉ AKCE:

Edukace. Nejdůležitější součást dne. Společně s odborníky z Živé půdy budou prezentovány praktické kroky při vytváření Pestré vinice – výsadba stromů a jiných dřevin ve vinohradu jako reakce na monokulturalizaci vinohradnictví a problémy spojené s globálním oteplováním.

Pospolitost. Akce je určena pro všechny vinaře, kteří chtějí vytvářet pestrou a přirozeně odolnou vinici. Snahou je spojovat, sdílet a pomáhat v tomto úsilí všem bez ohledu na to, v jakém zemědělském režimu hospodaří a jaký produkt vytváří. Cílem je mazat nálepky vinařů, nerozdělovat tento obor, ale vytvářet pestrou vinařskou komunitu. Vnést do oboru důležitou myšlenku lokalismu. Společný oběd pro všechny účastníky Pestré vinice uvaří Vojtěch Václavíkem z KroKitchen ze surovin pocházejících výhradně od místních pěstitelů a farmářů, kteří budou oběda osobně účastni.

Sdílení. Sdílení zkušeností a informací je nutným předpokladem při vytváření pestrých vinic.

Umění. To, že víno je umění, ukáže národní sommelierka Klára Kollárová, která povede degustaci vín od vinařů, kteří pracují se zvířaty. Architektka Barbara Jung pohovoří o drobné architektuře ve vinohradech jako dalším prvku pestrosti vinic. 

POŘADATELÉ AKCE:

Dominika Černohorská

Vinařka ekologicky hospodařící ve svém Vinařství Plenér na deseti hektarech vinohradů na Pálavě a v blízkém okolí.

Se společníkem založili Vinařství Plenér v roce 2016, úplně od nuly, dva roky poté, co Dominika dostudovala obor Vinařství a Vinohradnictví na Mendelově univerzitě.

Dominika také založila spolek Mladí vinaři sdružující mladé talentované enology.

V loňském roce se nadchla tématem pestré vinice, stromů ve vinici, v nově vysazených vinicích vyčleňuje prostor pro výsadbu stromů, keřů a luk, inspiruje se ve světě a jejím největším přáním je, aby půda a krajina byla nejen pro nás, ale hlavně pro další generace živá, zdravá a pestrá. A aby vinaři a vinohradníci mezi sebou sdíleli zkušenosti, setkávali se, diskutovali, kladli si otázky a společně na ně hledali odpovědi. Protože jak sama říká, všichni vinaři a zemědělci mohou společně budovat krajinu, ve které se nám dobře žije. Ne skrze konkurenci, ale přátelství.

Jan Čulík

Vystudoval mezinárodní vztahy na Masarykově univerzitě, aby posléze během života v Kanadě zjistil, že cesta k nim vede přes upevnění lokálních vazeb. Stal se přesvědčeným lokalistou s globálním záběrem.

Je také pořadatelem vinařského festivalu Bottled Alive, nákupčím vína pro společnost Alma wines a podporovatel malých sedláků. Víno bere jako kulturní nápoj, který kromě smyslově smyslného potěšení funguje jako skvělý nositel myšlenek a pojítko mezi lidmi. Lze skrze něj ovlivňovat podobu krajiny, budovat silnější místní komunitu, ale i poznávat jiná, geograficky i kulturně, vzdálená místa. Jedním ze smyslů jeho života je přispět ke zdravější, pestřejší, voňavější krajině kolem sebe. Myslí si, že výběr toho, co jíme a pijeme, je politický akt. Právě skrze naše každodenní volby můžeme ovlivňovat podobu krajiny v které žijeme. 

Barbara Jung

Barbara vystudovala architekturu na Stavební fakultě VUT v Brně. Během studií vyzkoušela praxi v různých ateliérech v Česku a zahraničí, až se dostala ke své tvorbě.

S manželem Adamem založila vlastní architektonický ateliér JUNG architekti sídlící v Brně. Díky přátelství s Dominikou Černohorskou a Janem Čulíkem se dostala blíž k vínu a s vínem spojenou vinařskou architekturou. Loni na podzim byla součástí komise pro výběr Vinařství roku 2023, jako ambasador architektury a designu. Pro Barbaru je důležité vytvářet harmonická místa pro rozjímání v krajině. Tato investice do estetiky kolem nás je vždy investicí do přítomnosti a zároveň naší budoucnosti. 

Je přesvědčena o tom, že debata s vinaři o jejich velikých zemědělských plochách je nedílnou součástí této harmonické a estetické mise. Mise o pestrosti a živosti krajiny.

Sdílet událost

bottom of page